Věnec ze zpěvů vlastenských : sborník obrozenských piśní

Language: Czech
Format: Music Score 1960
Availability: Available at 1 Library 1 of 1 copy
Noncirculating (1)
Location Collection Call #
CLP - Main Library Second Floor - Closed Reference (Please ask for assistance) r M2.D58x vol. 11
Location  CLP - Main Library
 
Collection  Second Floor - Closed Reference (Please ask for assistance)
 
Call Number  r M2.D58x vol. 11
 
 
Contents
Věnec ze zpěvů vlastenských : uvitý a obětovaný dívkám vlastenským I : v Praze 1835. Vy, jenž vábné břehy obýváte [poem] / J.K. Chmelenský. Píseň ze zpěvohry Oldřich a Božena / František Škroup ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Píseň z obrazů pražského života / František Škroup ; text Josef Kajetán Tyl. Trápení lásky / Jan Augustin Vitǎsek ; text Václav Hanka. Kde domov můj? / František Škroup ; text Josef Kajetán Tyl. Žebrák / Augustin Růžička ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Hrdlička / Jan Václav Chmelenský ; text František Ladislav Čelakovský. Píseň při víné / Václav Jan Tomášek ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Vesnické děvče / Antonín Trnka ; text František Jaroslav Vacek-Kamenický. Loučení / Jan Drska ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Zahradník / Jan Bedřich Kittl ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Píseň ze zpěvohry Libušin sňatek / František Škroup ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Prstýnek / Josef Novotný ; text Josef Václav Kamarýt. Dobrou noc / František Škroup ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Nevěsta předoucí / Jan Bedřich Kittl ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Jaro lásky / Václav Jan Tomášek ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Jablíčka / Josef Novotný ; text Jan Alois Sudiprav Rettig. Podzimí píseň / František Dreschsler ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Toužení po bělince / Josef Novotný ; text Milota Zdirad Polák. Píseň společní / František Škroup ; text František Ladislav Čelakovský. Pomněnka ze Slovenska / Jan Fencl ; text Václav sv. Štulc. Večerní píseň / František Dreschsler ; text Karel Sabinský. Lumírův zpév labutí / Augustin Růžička ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Kytka / Václav Josef Rosenkranc ; text Josef Krasoslav Chmelenský
Věnec ze zpěvů vlastenských : uvitý a obětovaný dívkám vlastenským II : v Praze 1836. Radost a žel a sladkou tíseň [poem] / F.L. Čelakovsky. Děvy slovanské / František Škroup ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Žalost / Václav Novotný ; text Václav Hanka. Otcova blahost / František Škroup ; text František Ladislav Čelakovský. Růže tetínská / František Dreschsler ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Češka / Václav Josef Rosenkranc ; text František Jaroslav Vacek-Kamenický. Píseň o holoubkovi / František Škroup ; text Jaroslav Langer. Jarní píseň / Václav Horák ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Píseň lovčí / Václav Josef Rosenkranc ; text Karel Vinařický. Slavíček / Jan Václav Chmelenský. Návrat rytíře / Josef Vorel ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Matčina rozkoš, láska a modlitba / František Škroup ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Fialka / Jan Fencl ; text Karel Sabinský. Chudá Léna / Václav Josef Rosenkranc ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Lidský život / Jan Nepomuk Škroup ; text Jan Tomíček. Letní píseň / Josef Vorel ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Zastaveníčko / Jan Fencl ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Píseň / Heřman Skřivan ; text Karel Hynek Mácha. České dívky / Jan Václav Chmelenský ; text Václav Jaromír Picek. Večer u rodiny / František Škroup ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Hrdost pěvcova / Jan Fencl ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Milenčin žel / Augustin Růžička ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Heslo / Jan Nepomuk Škroup ; text Jan Tomíček. Raněný na hospodé / František Škroup ; text František Ladislav Čelakovský. Otčina / Václav Josef Rosenkranc ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Zastaveníčko / Jan Bedřich Kittl ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Píseň při víně / Václav Josef Rosenkranc ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Na vlast / Jan Bedřich Kittl ; text František Jaroslav Vacek-Kamenický. Koleda / Heřman Skřivan ; text František Jaroslav Vacek-Kamenický. Zimní píseň / Josef Vorel ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Vzdálená / Václav Josef Rosenkranc ; text František Šohaj. Večerní píseň / Alexander Dreyschock ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Věnec ze zpěvů vlastenských : uvitý a obětovaný dívkám vlastenským III : v Praze 1837. Co hoch milovával [poem]/ J.K. Chmelenský. Slovo k vlasti / František Škroup ; text Václav Jaromír Picek. Stařec / Jan Emanuel Doležálek ; text Vojtěch Nejedlý. Běla / František Dreschler ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Věnečky / Jan Nepomuk Škroup ; text Karel Simeon Macháček. Na basu / Josef Vorel ; text Karel Simeon Macháček. Kde děva má / Jan Nepomuk Škroup ; text Václav Jaromír Picek. Dívka u břehu / Augustin Růžička ; text František Břetislav Trojan. Poustevník / František Dreschler ; text František Břetislav Trojan. Dívka ze mlejna / Václav Josef Rosenkranc ; text František Břetislav Trojan. Kavatina de zpěvohry Oldřich a Božena / František Škroup ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Tajný žal / Augustin Růžička ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Dětský věk / Heřman Skřivan ; text Václav Jaromír Picek. Společní píseň / Václav Josef Rosenkranc ; text Jan Jindřich Marek. Chudá Léna / A.B. Storch ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Růže Tetínská / Josef Vorel ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Píseň z činohry Čestmír / František Škroup ; text Josef Kajetán Tyl. Zpěv na moři / Heřman Skřivan ; text František Břetislav Trojan. Spokojený sedlák / Jan Emanuel Doležálek ; text Vojtěch Nejedlý. Dvojzpěv / František Karas ; text Jan Jindřich Marek. Krátký a dlouhý čas / Josef Vorel ; text Terezie Lichtenberková. Poputnice den po loučení / Jan Bedřich Kittl ; text Josef Krasoslav Chmelenský
Věnec ze zpěvů vlastenských : uvitý a obětovaný dívkám vlastenským IV : v Praze 1838. Zpěv a víno, děvče hezké [poem] / J.J. Marek. Kytka vlastenkám / Ignác Vocet ; text Václav Jaromír Picek. Večer / Augustin Růžička ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Zalíbení v přírodě / Václav Josef Rosenkranc ; text František Ladislav Čelakovsky. Zamilovaný / Jan Emanuel Doležálek ; text Šebastián Hněvkovský. Výmluva / Josef Vašák ; text František Jaroslav Vacek-Kamenický. Žáŕlivý / František Karas ; text Jan Jindřich Marek. Vínek rozmarýnový / Heřman Skřivan ; text František Břetislav Trojan. Venkovské radosti / Ignác Vocet ; text Václav Jaromír Picek. Zpěv / Josef Vorel ; text František Novotný. Lízinka / František Karas ; text Jan Jindřich Marek. Hanácká píseň / Václav Josef Rosenkranc ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Navečer / Josef Geisler ; text Matěj Havelka. Lízinka / František Dreschsler ; text Jan Jindřich Marek. Árie ze zpěvohry Libušin sňatek / František Škroup ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Obraz mé milenky / Jan Sokol ; text Jiří Hlaváč. Společná / Josef Vorel ; text J. Opočenský. Duet de zpěvohry Libušin sňatek / František Škroup ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Útěcha / Augustin Růžička ; text Václav Jaromír Picek. Láska neodměněná / Václav Jindřich Veit ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Večerní / František Karas ; text Jan Jindřich Marek. Slavík a ohlas / Jan Sokol ; text Marie Antonie. Večer / Jan Bedřich Kittl ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Prozrazená láska / Václav Josef Rosenkranc ; text Karel Simeon Macháček. Sylvestrova noc / František Karas ; text Jan Jindřich Marek
Věnec ze zpěvů vlastenských : uvitý a obětovaný dívkám vlastenským IV : v Praze 1839. Wo man singt [poem] / F. Schiller. Chudobinka : neb Skrovný důkaz díků, za věnec pro dívky vlastenské / Václav Josef Rosenkranc ; text Václav Josef Rosenkranc. Chodníček lásky / Josef Geisler ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Sirotek / Petr Veselský ; text Karel Jaromír Erben. Toužení po Bělince / Antonín Matouš ; text František Ladislav Čelakovský. Žal : píseň při měsíčku / Pr. Jan Tobiášek ; text Vladimír. Růže a děvče / František Karas ; text Jan Jindřich Marek. Láska nad bohatství / Václav Rosenkranc ; text Jan Jindřich Marek. Upamatování / Josef Kal. Tobiášek ; text Arnošt Proza. Píseň čecha / Václav Josef Rosenkranc ; text František Jaroslav Vacek-Kamenický. Píseň / Karel Kejklíček ; text František Ladislav Čelakovský. Můj hrob / Josef Dolenský ; text František Jaroslav Vacek-Kamenický. Na hřbitově / Petr Veselský ; text Karel Jaromír Erben. Píseň slepého / Václav Josef Rosenkranc ; text František Jaroslav Vacek-Kamenický. Vltava / Jan Václav Chmelenský ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Touha po vlasti / František Škroup ; text František Ladislav Čelakovský. Kytka vlastenkám / Jan Nepomuk Škroup ; text Václav Jaromír Picek. Nešťastná láska / Václav Rosenkranc ; text Václav Jaromír Picek. Kytka vlastenkám / František Dreschler ; text Václav Jaromír Picek. Slavíček / Augustin Růžička. Večerní / Václav Josef Rosenkranc ; text Jan Jindřich Marek. Píseň zarmouceného / Jan Václav Homola ; text František Matouš Klácel. Dětský věk / Jan Bedřich Kittl ; text Václav Jaromír Picek. Nad potůčkem / Jan Bedřich Kittl ; text Karel Simeon Macháček. Večerní píseň zahradníka / František Dreschler ; text František Břetislav Trojan. Milá k hrdličce / František Karas ; text Václav Jaromír Picek. Lovecká píseň / Kašpar Alois Weinberger ; text František Matouš Klácel. Veselá Běla / Petr Veselský ; text Václav Jaromír Picek. Odvaha lásky / Karel Kejklíček ; text Josef Ludvík. Očekávání / Ignác Vocet ; text Václav Jaromír Picek. Nemocná děva / Jan Václav Chmelenský ; text Jan Jindřich Marek
Věnek sbírka českých zpěvů : nové pokračování : v Praze 1843-44. Potěcha / František Škroup ; text Karel Simeon Macháček. Příčina pláče / text František Jaroslav Vacek-Kamenický. Zastaveníčko : úprava písně Jakuba Jana Ryby / text Š. Hněvkovský. Ranní / Jan Nepomuk Škroup ; text Jan Jindřich Marek. Večerní / Jan Nepomuk Škroup ; text Jan Jindřich Marek. Chodníček lásky / František Karas ; text Josef Krasoslav Chmelenský. Čtverozpěv / František Škroup. Píseň cestujících po Čechách / Jan Nepomuk Škroup ; text Václav Jaromír Picek. Jarní / Josef Vašák ; text František Ladislav Čelakovský. Tichý život / Vojtěch Jírovec ; text Vincenc Furch. Hodiny / Vojtěch Jírovec ; text Vincenc Furch. Nepovím / Vojtěch Jírovec ; text Vincenc Furch. Slávský zpěv / Vojtěch Jírovec ; text Vincenc Furch. Radost a žalost / Josef Vašák ; text František Ladislav Čelakovský. Luňák / Josef Vašák ; text František Ladislav Čelakovský. Pohled / Jan Janatka. Tak jest člověk / Vojtěch Jírovec ; text Vincenc Furch. Ranní / František Karas ; text Jan Jindřich Marek. Na vlast / František Suchánek ; text Tichý. Jezdec před bojem / Václav Jindřich Veit ; text Hauff. Sbor bojovníků / František Škroup ; text Vorlíček. Země česká / Vojtěch Jírovec ; text Vincenc Furch. Vlastenkám / Josef Pařízek ; text Marie Čacká. Matčiny písně / František Škroup ; text Marie Čacká. Hněv / Jan Nepomuk Škroup ; text Václav Jaromír Picek. Píseň / František Suchánek ; text Václav Bolemír Nebeský. Má touha / František Suchánek ; text Tichý. Češky / Josef Pařízek ; text Marie Čacká. Píseň milosti / L. Šťastný ; text Boleslav Jablonský.

Additional Information
Subjects Songs with piano -- Czech Republic -- 19th century.
Songs, Czech -- Czech Republic -- 19th century.
Songs.
Scores.
Publisher Praha :Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění,1960
Edition 1. vydání.
Contributors Plavec, Josef, 1905-1979, editor.
Křesálková, J., editor.
Chmelenský, Jos. K. (Josef Krasoslav), 1800-1839, editor, lyricist.
Škroup, František, 1801-1862, editor, composer.
Language Czech

Notes Czech art songs compiled by poet and critic Josef Krasoslav Chmelenský and composer and critic František Škroup, originally published in Prague, 1835-1844.
Principally for voice and piano.
Series identified from Heyer; numbering inferred from publisher's number.
Preface in Czech; summary in Russian and German.
Description 1 score (453 pages) : facsimiles ; 26 cm.
Bibliography Notes Includes bibliographical references (page 18).
Other Classic View